Terno: České Budějovice po-so: 7-21 ne: 7-21

Nabídka spolupráce

Vážení přátelé,

jako jediná česká skupina a jeden z největších ryze českých supermarketů v Českých Budějovicích podporujeme českobudějovické spolky a kluby všeho druhu a oslovujeme je  s následující nabídkou formou vzájemné spolupráce.  Věříme, že v dnešní složité době bude pro vás tato nabídka zajímavá a že ji uvítáte.

Protože se na nás často obracejí mnozí z vás s prosbou o pomoc, chtěli bychom naší pomoci (sponzoringu) dát určitý rámec s cílem oboustranné výhodnosti.

Na vaši činnost  jsme vám schopni přispět v podstatě jakoukoliv finanční částkou, jejíž výše by byla přímo úměrná výši nákupů, které by členové a příznivci vašeho klubu či spolku v supermarketu Terno České Budějovice udělali. Každému z těchto členů vystavíme tzv. Partnerskou kartu, na kterou budeme evidovat jejich nákupy. Jednou např. za čtvrt roku poukážeme na konto vaší organizace částku ve výši 3 % z celkové hodnoty nákupů všech karet vašich členů a příznivců. Těchto karet může být libovolný počet.

Věříme, že šíře naší nabídky, kvalita zboží i jeho cenová hladina je v našem supermarketu pro naprostou většinu zákazníků příznivá a je jen věcí klubové loajality a snahy  každého člena pomoci klubu, rozhodne-li se k nákupu v supermarketu Terno.

Aby tato forma naší spolupráce byla konkrétní, seriozní a průhledná, probíhala by na základě smlouvy, kterou bychom mezi sebou uzavřeli.

Věříme, že tento výše uvedený návrh bude  pro Vás zajímavý. Jsme připraveni podat vám jakékoliv bližší vysvětlení a navrhovanou spolupráci uvést v život co nejdříve.

S poděkováním za váš zájem a s přáním mnoha úspěchů ve vaší činnosti
 

                                                         Miroslav Konfršt  
                                                         ředitel skupiny supermarketů Terno