🌺 Uvolněte vlnu svěžesti 🌸

snimek obrazovky 2024 06 18 v82738

Termín konání soutěže: 
19. 6. 2024 – 25. 6. 2024

Jaké jsou výhry?

10x produktový balíček Ajax v hodnotě 600 Kč.

 

 

Jak se zapojit do soutěže?

icon 1

Nakupte v supermarketech Terno

České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc a Zlín 2 ks libovolných UNIVERZÁLNÍCH ČISTIČŮ AJAX 1 l (na jedné účtence).

icon 2

Vyplňte soutěžní kupón

a ten spolu s informací z pokladní účtenky vhoďte do slosovacího boxu.

icon 3

Losování výherců

proběhne 26. 6. 2024 v supermarketu Terno České Budějovice, Terno Hradec Králové, Terno Olomouc a Terno Zlín.

Způsob převzetí výhry

Ceny budou předány výhercům v supermarketu Terno, v níž se zúčastnil soutěže. Výhry budou předány vedoucím provozovny nebo jeho zástupcem. Výhry bude možné převzít nejpozději do 31.7.2024. V případě nevyzvednutí výhry do uvedeného termínu cena propadá a bude využita v další soutěži. Výherce nebo jeho zákonný zástupce je povinen se při převzetí výhry prokázat platným občanským průkazem. 

Práva a povinnosti organizátora

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je závazně dodržovat. Do soutěže se lze přihlásit pouze v místě a době konání soutěže, po splnění uvedených podmínek soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících poskytnuté v rozsahu této soutěže. Po vyhodnocení soutěže budou všechny osobní údaje soutěžících skartovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají z platné a účinné právní úpravy, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv soutěž zkrátit, odložit, prodloužit, změnit nebo bez náhrady zrušit. Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno. Alternativní plnění výher v hotovosti je vyloučeno.

Výherci

  • Terno České Budějovice – Stanislav Pomije – Chotýčany, Milan Zeman – Rudolfov.
  • Terno Hradec Králové – x,x.
  • Terno Olomouc – x,x.
  • Terno Zlín – Anna Dzurusová, Zlín – Zlín – Malenovice, Jitka Šebestíková – Kunovice, Blanka Čadrová – Zlín – Malenovice.