🏃🏻‍♀️‍➡️ Nekonečný příBĚH pomoci 🏃🏼‍♂️ ADRAběh 2024

Letos 20. výročí dobrovolnictví s Adrou v ČR.

Přijďte v úterý 14. 5. 2024 v 16:00 hodin do Parku Stromovka na charitativní běh s názvem Nekonečný příBĚH pomoci.

Výtěžek bude použit na podporu činnosti dobrovolnic a dobrovolníků. Ti navštěvují staré a osamělé lidi v jejich domácnostech a v domovech pro seniory, děti i dospělé se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocné. ADRA tyto dobrovolníky vyhledává, školí, pojišťuje a především propojuje s těmi, kdo jejich pomoc potřebují.