COOP – Přihrávka na hlavičku ⚽️

snimek obrazovky 2024 06 04 v75849

Termín konání soutěže: 
7. 6. 2024 – 2. 7. 2024

Jaké jsou výhry?

Soutěžící hrají o tyto 2 hlavní výhry

3x PlayStation 5

3x Dyson Supersonic fén na vlasy

Dárkové předměty COOP vložené do soutěže:

26x dárkový balíček výrobků COOP Premium

 

 

Jak se zapojit do soutěže?

icon 1

Nakupte v supermarketech Terno

minimálně za 199 Kč. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, anebo osoba mladší 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

icon 2

Zaregistrujte soutěžní kód

z účtenky zdarma na webových stránkách https://www.soutezCOOP.cz/. Podmínkou účasti v soutěži je vlastní číslo mobilního telefonu, které slouží jako identifikační znak každého soutěžícího a dále adresa na území České republiky pro zaslání dárkového balíčku výrobků COOP hlavních výher PlayStation 5 a fén Dyson. Soutěžící může registrovat libovolné množství soutěžních kódů.

icon 3

Výherci budou určeni náhodným losováním

ze všech kódů zaregistrovaných přes webovou stránku www.soutezCOOP.cz.

Oznámení o vylosování a odpověď výherce do 24 hodin

Výherce bude o výhře informován nejpozději do 7 dnů po vylosování krátkou textovou zprávou (výherní SMS) na číslo mobilního telefonu, z něhož registroval soutěžní kód přes SMS nebo které uvedl při registraci soutěžního kódu přes webovou stránku na adrese www.soutezCOOP.cz. Výherce je povinen na tuto výherní SMS odpovědět do 24 hodin krátkou textovou zprávou (odpovědní SMS) a poskytnout pořadateli své kontaktní údaje pro zaslání dárkového předmětu: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, obec/město a PSČ. Pokud výherce v uvedené lhůtě neodpoví nebo ve své odpovědi uvede chybně adresu nebo si nepřevezme zaslaný dárkový předmět, ztrácí na dárkový předmět nárok a dárkový předmět zůstává k dispozici pořadateli. Pořadatel v takovém případě může rozhodnout o vylosování náhradního výherce.

Předání dárkových předmětů COOP

Dárkové předměty budou výhercům zasílány průběžně, nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže. Dárkové předměty mohou být předány slavnostně. O předání může být pořízen audio a/nebo video záznam, který může být dále publikován v médiích bez uvedení příjmení a kontaktu na výherce, a to na základě písemného souhlasu výherce dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o který bude před předáním dárkového předmětu požádán. Nepřevzaté či zbylé dárkové předměty po ukončení soutěže propadají ve prospěch pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo

změnit či doplnit pravidla spotřebitelské soutěže, spotřebitelskou soutěž zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo v průběhu hry změnit počet dárkových předmětů a výher, nahradit výše uvedené dárkové předměty a výhry novými obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání dárkových předmětů a výher. Konkrétní specifikaci dárkových předmětů a výher určuje zásadně pořadatel, jejich vyobrazení na propagačních materiálech či v médiích je pouze ilustrativní. Pořadatel má právo vyloučit soutěžícího ze soutěže při podezření na zneužití soutěže nebo podvodné jednání a vyřadit všechny jím vložené soutěžní kódy z losování. Na dárkový předmět a výhry není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání dárkových předmětů a výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou či alternativní plnění výher v penězích je vyloučeno.

Uveřejnění výherců

Výherci budou uveřejňováni nejpozději do 10 dnů po vylosování v seznamu výherců na webových stránkách soutěže www.soutezCOOP.cz ve formátu jméno a obec/město.