Soutěž s Heinz

06 007323e heinz banner 1057x400 terno web kolotoc

Termín konání soutěže:
1. 7. 2023 – 31. 7. 2023

Jaké jsou hlavní výhry?

1. cena – 1x spacák,

2. cena – 1x batoh,

3. – 12. cena – 1x lahev.

 

Jak se zapojit do soutěže?

 

icon 1

Nakupte v supermarketech Terno

minimálně 2 ks vybraných výrobků Heinz.

icon 2

Vyplňte soutěžní kupón

ten spolu s informací z pokladní účtenky vhoďte do slosovacího boxu umístěného v daném supermarketu Terno.

icon 3

Losování 

1. – 10.8.2023 se v každé provozovněh uskuteční losování výherců 1. až 12. ceny za účastni obchodního zástupce. Následně bude výherce kontaktován a vyzván k vyzvednutí výhry.

Předání výhry

Výhra bude předána výherci v provozovně, v níž se zúčastnil soutěže. Výhra bude předána vedoucím provozovny nebo jeho zástupcem. Výhru bude možné převzít nejpozději 9.9.2023. V případě nevyzvednutí výhry do uvedeného termínu cena propadá a bude využita v další soutěži. výherce nebo jeho zákonný zástupce je povinen se při převzetí výhry prokázat platným občanským průkazem. 

Práva povinnosti organizátora

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje
se je závazně dodržovat. Do soutěže se lze přihlásit pouze v místě a době konání soutěže, po splnění uvedených podmínek soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících poskytnuté v rozsahu této soutěže. Po vyhodnocení soutěže budou všechny osobní údaje soutěžících skartovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají z platné a účinné právní úpravy, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv soutěž zkrátit, odložit, prodloužit, změnit nebo bez náhrady zrušit. Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno. Alternativní plnění výher v hotovosti je vyloučeno.