Začal nám dobročinný projekt „Nákup pro dobrou věc 2024″🛒❤️

Stejně jako před rokem probíhá v řetězci supermarketů TERNO projekt „Nákup pro dobrou věc“.😇🛒 Tato sbírka bude probíhat v termínu od 1.5. do 28.5. 2024 a budete moci svým nákupem vybraných položek od dobrovolně zapojených dodavatelů přispět na organizaci, kterou si každé TERNO samo vybralo.😊 Náš supermarket Terno Zlín stejně jako minulý rok bude podporovat Základní škola Zlín, Středová .🧑👱‍♀️
Toto zařízení je jediným tohoto typu na Zlínsku.👍 Chodí zde děti, které trpí mentální retardací a dalším postižením, ať už tělesným či smyslovým. Bohužel, většina dětí je imobilních, jsou zde i žáci nevidomí či s poruchou autistického spektra.
📗K učení se využívá celá řada didaktických pomůcek nebo i IT technologií, které jsou uzpůsobeny každému žákovi individuálně dle jeho typu poruchy a omezení. Důležitou součástí vzdělávání je i využití terapií, muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, canisterapie, fyzioterapie i logopedie. Každý jeden tento nástroj napomáhá při učení i komunikaci s žáky a slouží k jejich rozvoji.📙
👉„Jeden zakoupený kus = 1 vydělaná Kč pro dobrou věc“👈
Matematika je jednoduchá. Věříme, že se nám podaří vybrat co nejvíce peněz, abychom mohli školu podpořit vyšší částkou než v roce předešlém.💪☺️
❤️Děkujeme vám předem za vaši podporu, ochotu a štědrost.❤️

nakup pro dobrou vec banner 800 x 474 2snimek obrazovky 2024 04 30 162458 snimek obrazovky 2024 04 30 162445 snimek obrazovky 2024 04 30 162431 snimek obrazovky 2024 04 30 162414

 

Přílohy: