Podpořili jsme projekt studentů Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně !🛒💵

Na začátku měsíce března nás oslovili studenti Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně s nápadem jejich projektu, který měli za úkol splnit v rámci předmětu „Projektové řízení“.🗣 A my jsme samozřejmě chtěli pomoct.💪
Skupinka těchto studentů si vybrala za úkol zatraktivnit dopoledne klientům Terapeutické dílny sv. Justýny v Uherské Brodě spadající pod Charita Uherský Brod.🤗 Zařízení poskytuje denní službu osobám, které mají v důsledku mentálního postižení sníženou soběstačnost a důsledkem svého handicapu nemohou být prozatím zařazeni do pravidelného pracovního procesu.🥼
👉Příjemné dopoledne se uskutečnilo 5. dubna 2024, kdy byl připraven bohatý program pro všechny zúčastněné.👈 Již ráno pro ně byla nachystána dobrá snídaně a chutné občestvení, které bylo k dispozici po celou dobu akce.🍽 Právě na zmíněnou snídani a občerstvení náš supermarket Terno Zlín přispěl částkou 1627 Kč v nákupních cenách bez DPH🛒💵
Po snídani se již přešlo k deskovým hrám, při kterých neustále probíhala příjemná konverzace o zajimavých tématech, která všechny aktéry mezi sebou zbližovala.🎲♟ Mimo jiné jejich reakce můžeme vidět ve sdílených fotografických materiálech.❤️ Nevšední dopoledne bylo zakončeno společným obědem, při kterém si všichni pochutnali na chutné pizze.🍕
Jsme moc rádi, že studenti si pro splnění svého předmětu vybrali právě takový projekt, ve kterém můžou svou aktivitou zpestřit běžný den lidí, kteří se nachází v těžké životní situaci.🙏👏 Věříme, že obě strany si ze společného setkání odnesly samé pozitivní zážitky.🫶

snimek obrazovky 2024 05 13 124140 snimek obrazovky 2024 05 13 124128

snimek obrazovky 2024 05 13 124056 snimek obrazovky 2024 05 13 124034

 

Přílohy: