Soutěž o půlku prasete v Ternu Olomouc

800x474 vahy

Termín konání soutěže:
1. 3. 2023 – 15. 3. 2023

Jaká je výhra?

1/2 prasete v rozporcovaném stavu

Jak se zapojit do soutěže?

icon 1

Nakupte v supermarketu Terno Olomouc

výrobky regionálního zpracovatele masa a výrobce uzenin Makovec v minimální hodnotě 299 Kč (na jedné účtence).

icon 2

Vyplňte soutěžní kupón

a ten spolu s informací z pokladní účtenky vhoďte do slosovacího boxu umístěného v supermarketu Terno Olomouc.

icon 3

Losování

Po skončení soutěže dojde k vylosování výherce. Vylosování proběhne v supermarketu Terno Olomouc 16.3.2023. Terno bude následně kontaktovat výherce a vyzve je k vyzvednutí výhry.

Způsob převzetí výher:

Cena bude předána výherci v provozovně Terno Olomouc, v níž se zákazník zúčastnil soutěže. Výhra bude předána vedoucím provozovny nebo jeho zástupcem. Výhra bude možná převzít v předem dohodnutém termínu. Výherce nebo jeho zákonný zástupce je povinen se při převzetí výhry prokázat platným občanským průkazem.

Práva a povinnosti organizátora:

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je závazně dodržovat. Do soutěže se lze přihlásit pouze v místě a době konání soutěže, po splnění uvedených podmínek soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejnit jméno a příjmení výherce v propagačních materiálech Jednoty s. d. České Budějovice. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících poskytnuté v rozsahu této soutěže. Po vyhodnocení soutěže budou všechny osobní údaje soutěžících skartovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv soutěž zkrátit, odložit, prodloužit, změnit nebo bez náhrady zrušit. Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno. Alternativní plnění výher v hotovosti je vyloučeno.

Seznam výherců:

1/2 prasete vyhrává paní Marie Strouhalová, Slatinice

Přílohy: