Soutěž s BIG SHOCK!

bigshock 500ml soutez terno webslider 1057x400px 2x 3 2023 01 002

Jaké jsou výhry?

1. cena – 13 x Bezdrátová sluchátka Sony,

2. cena – 13 x 24 ks BIG SHOCK!,

3. cena – 13 x 12 ks BIG SHOCK Coffee.

 

Jak se zapojit do soutěže?

icon 1

Nakupte v supermarketech Terno

2 ks výrobků BIG SHOCK! 500ml libovolné příchutě (na jedné účtence), vyplní soutěžní kupón a ten spolu s informací z pokladní účtenky vhodí do slosovacího boxu.

icon 2

Vyplňte soutěžní kupón

ten spolu s informací z pokladní účtenky vhoďte do slosovacího boxu umístěného v daném supermarketu Terno.

icon 3

Losování

V úterý 2.5.2023 budou v každém supermarketu Terno vylosováni 3 výherci. Následně budou výherci kontaktováni a vyzváni k vyzvednutí výhry.

Převzetí výhry

Cena bude předána výherci v provozovně, v níž se zúčastnil soutěže. Výhry budou předány vedoucím provozovny nebo jeho zástupcem. Výhry bude možné převzít nejpozději do 31.5.2023. V případě nevyzvednutí výhry do uvedeného termínu cena propadá a bude využita v další soutěži. Výherce nebo jeho zákonný zástupce je povinen se při převzetí výhry prokázat platným občanským průkazem.

Práva a povinnosti organizátora

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje
se je závazně dodržovat. Do soutěže se lze přihlásit pouze v místě a době konání soutěže, po splnění uvedených podmínek soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících poskytnuté v rozsahu této soutěže. Po vyhodnocení soutěže budou všechny osobní údaje soutěžících skartovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají z platné a účinné právní úpravy, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv soutěž zkrátit, odložit, prodloužit, změnit nebo bez náhrady zrušit. Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno. Alternativní plnění výher v hotovosti je vyloučeno.

Uveřejnění výherců

 Terno České Budějovice – 1. cena – Bezdrátová sluchátka SONY – Marcela Čečáková, ČB, 2. cena – 24 ks BIG SHOCK – Irena Kopecká, ČB, 3. cena – 12 KS BIG SHOCK Coffee – Alena Šolcová, Lišov.

 Terno Olomouc – 1. cena – Bezdrátová sluchátka SONY – Jan Dutka, Lutín, 2. cena – 24 ks BIG SHOCK – Pavel Hora, Olomouc, 3. cena – 12 KS BIG SHOCK Coffee – František Šíma, Bělkovice.

Terno Hradec Králové – 1. cena – Bezdrátová sluchátka SONY – Tomáš Anděl, Stěžery, 2. cena – 24 ks BIG SHOCK – Jan Andrýs, HK, 3. cena – 12 KS BIG SHOCK Coffee – Stanislav Holub, Lázně Bohdaneč.

Terno Třeboň – 1. cena – Bezdrátová sluchátka SONY – Jiří Hocke, Třeboň, 2. cena – 24 ks BIG SHOCK – Jiří Matouš, Veselí n.L., 3. cena – 12 KS BIG SHOCK Coffee – Stanislav Holub, Lázně Bohdaneč.

Terno Týn nad Vltavou – 1. cena – Bezdrátová sluchátka SONY – Vladimír Horčička, Týn n.Vlt., 2. cena – 24 ks BIG SHOCK – Jiří Kubů, Temelín, 3. cena – 12 KS BIG SHOCK Coffee – Zuzana Krásná, Týn n.Vlt..

Terno Bechyně – 1. cena – Bezdrátová sluchátka SONY – Šárka Lambertová, Bechyně, 2. cena – 24 ks BIG SHOCK – Zuzana Veselá, Bechyně, 3. cena – 12 KS BIG SHOCK Coffee – Jana Lengerová, Bechyně.

Terno Zlín – 1. cena – Bezdrátová sluchátka SONY – Martin Hampl, Zlín, 2. cena – 24 ks BIG SHOCK – Valerie Bartošáková, Zlín, 3. cena – 12 KS BIG SHOCK Coffee – Richard Drábek, Zlín.

Terno Český Krumlov – 1. cena – Bezdrátová sluchátka SONY – Pavlína Brožová, Nová Ves, 2. cena – 24 ks BIG SHOCK – Karel Kováč, ČK, 3. cena – 12 KS BIG SHOCK Coffee – Jan Ouška, ČK.

Terno Prachatice – 1. cena – Bezdrátová sluchátka SONY – Petra Podlešáková , Vodňany, 2. cena – 24 ks BIG SHOCK – Jana Váňová, Prachatice, 3. cena – 12 KS BIG SHOCK Coffee – Irena Zoubková, Lažiště.

Terno Jihlava – 1. cena – Bezdrátová sluchátka SONY – Jaroslav Drejček, Jihlava, 2. cena – 24 ks BIG SHOCK – Kamil Vodička , Jezdovice, 3. cena – 12 KS BIG SHOCK Coffee – Karel Dostál, Jihlava.

Terno Strakonice – 1. cena – Bezdrátová sluchátka SONY – Martin Janeba, Strakonice, 2. cena – 24 ks BIG SHOCK – Jan Smola , Strakonice, 3. cena – 12 KS BIG SHOCK Coffee – Václav Fiala, Strakonice.

Terno Tábor – 1. cena – Bezdrátová sluchátka SONY – Tomáš Malík, Tábor, 2. cena – 24 ks BIG SHOCK – Jaroslava Točínová, Tábor, 3. cena – 12 KS BIG SHOCK Coffee – Radka Novotná, Tábor.