Tříkrálová sbírka

Od 1.1. do 14.1.2024 se na naší prodejně můžete přispět do Tříkrálové sbírky Charity České Budějovice.

Charita České Budějovice je nestátní nezisková církevní organizace zaměřená na pomoc lidem v nouzi. Jejich dlouhodobou vizí je pomáhat těm nejzranitelnějším, kteří by jinak zůstali bez pomoci.

Zapojit se můžete jak na našich pokladnách, kde stačí říct, že se chcete zapojit nebo je můžete podpořit i online zde nebo převodem na č. účtu 66008822/0800.