Vymazání osobních údajů

Věrnostní program supermarketů TERNO a TREFA

Provozovatelem věrnostního programu supermarketů TERNO a TREFA je společnost JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, se sídlem Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice (dále jen JEDNOTA).

Práva subjektu údajů

Právo na informace: Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o svých osobních údajích uložených u nás a o účelu uložení osobních údajů.

Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu. Odvolat souhlas můžete osobně v informačním centru supermarketu TERNO
nebo u pokladny v supermarketu TREFA nebo zaslat odvolání souhlasu e-mailem na adresu gdpr@jednotacb.cz. Odvolání souhlasu je možné poštou na kontaktní adrese
JEDNOTY nebo pomocí odhlašovacího odkazu v zápatí každého obdrženého reklamního sdělení.Souhlas lze odvolat i v Aplikaci TERNO|TREFA

Právo na opravu

Pokud Vaše údaje uložené u JEDNOTY nejsou přesné či správné, můžete kdykoliv zažádat o jejich opravu prostřednictvím nově vyplněného registračního formuláře nebo
opravit v profilu Aplikace TERNO|TREFA.

Právo na výmaz a omezení zpracování

Máte právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů zpracovávaných v rámci věrnostního programu. Výmaz svých osobních údajů můžete požadovat e-mailem,
písemně na kontaktní adrese JEDNOTY nebo zrušením profilu v Aplikaci TERNO|TREFA. Vymazání údajů proběhne do 30 dnů od obdržení žádosti. Výmazem Vašich osobních
údajů zaniká členství ve věrnostním programu. Pokud by vymazání osobních údajů bránily jiné právní důvody, budete o této skutečnosti informováni. V takovém případě máte právo na omezené zpracování, které zajistí, že tyto údaje budou poskytnuty pouze a výhradně k účelu, který brání jejich výmazu.

Kontaktní údaje pro nabytí Vašich práv

Adresa: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, se sídlem Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice

E-mail: gdpr@jednotacb.cz